NEWS

09.09.2019

Feiertage im September

Bangladesch, China, Indien

Folgende Botschaften und/oder Konsulate haben im Monat September Feiertage oder sind aus anderen Gründen geschlossen (wenn nicht anders angegeben, immer bundesweit)


  • 10.09.2019: Bangladesch (Berlin)
  • 10.09.2019: Indien (Berlin)
  • 30.09. - 03.10.2019: China (Berlin, München)